EMMA

Ervaringen en effectiviteit van een Medicatie Management App keuzetool bij de ondersteuning van zelfmanagement bij patiënten met diabetes (EMMA-studie)

In Nederland zijn er zo’n 10 miljoen smartphone gebruikers en dit aantal neemt nog steeds toe. De afgelopen jaren is er een enorme toename geweest in de ontwikkeling van applicaties (apps) voor smartphones en tablets. Ook op het gebied van de gezondheidszorg zijn er steeds meer apps beschikbaar. Op dit moment zijn er naar schatting zo’n 40.000 gezondheidszorg gerelateerde apps, variërend van relatief simpele apps met informatie over aandoeningen, tot apps waarmee met een zorgverlener gecommuniceerd kan worden. Goed geneesmiddelgebruik is van groot belang om een optimaal therapeutisch resultaat en een goede ziektecontrole te bereiken. Zogenaamde medicatiemanagement apps (MM-apps) kunnen een hulpmiddel zijn voor patiënten. Hierbij kan gedacht worden aan klachtendagboekjes of bijvoorbeeld medicatie reminders.

De behandeling van diabetes type 2 richt zich op het bereiken van een goede glycemische controle (glucosewaarden binnen de range). Deze behandeling bestaat uit gezond eten, veel bewegen en vaak gebruiken patiënten ook verschillende medicijnen voor hun bloedsuiker, bloeddruk en cholesterol. Studies laten zien dat therapietrouw aan orale diabetes medicatie vaak laag is [1]. Gebruik van een MM-app zou patiënten kunnen helpen bij hun zelfmanagement [2]. Uit recent RIVM-onderzoek [3] blijkt dat patiënten zeer positief zijn over het gebruik van MM-apps, maar wel aangeven behoefte te hebben aan ondersteuning voor de keuze van de juiste MM-app. Het is relevant meer inzicht te krijgen in hoe het bestaande MM-app aanbod toegespitst kan worden op de behoefte van de patiënt d.m.v. een MM-app keuzehulp en of gebruik van een MM-app (gekozen met hulp van een keuzehulp) leidt tot betere therapietrouw in patiënten met diabetes type 2.

Doel van de EMMA-studie

Het doel van de EMMA-studie is om een keuzehulp (website) te ontwikkelen om patiënten te ondersteunen bij het kiezen van een geschikte MM-app. Ook de effectiviteit in verbetering van therapietrouw en zelfmanagement van het gebruik van de MM-app geselecteerd met de keuzehulp zal gemeten worden.

Referenties

  1. Cramer JA: A systematic review of adherence with medications for diabetes. Diabetes Care 27:1218-1224, 2004
  2. Vervloet M et al. The effectiveness of interventions using electronic reminders to improve adherence to chronic medication: A systematic review of the literature. J Am Med Inform Assoc. 2012;19(5):696-704
  3. e-Medicatie met behulp van apps; Gebruik en gebruikerservaringen. 2015, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Nederland.


    Lees meer